red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

Odgovorno proizvedeni proizvodi

* Naši proizvodi izrađuju se u postrojenjima tvrtke Colgate-Palmolive u kojima se povećava učinkovitost energije i vode, teži se prema nultoj stopi otpada, nastoje se spriječiti bilo koje nezgode na radnom mjestu te se provode etičke radne prakse.

Upravljanje okolišem

Obvezali smo se pridržavati svih važećih pravila i propisa o okolišu, a često i premašujemo standarde, u pogledu načina na koji izrađujemo i plasiramo svoje proizvode na tržište te upravljamo svojim objektima. Ekološka djelotvornost u tvrtki Colgate određena je strogim standardima. U svim našim objektima u potpunosti je proveden sustav upravljanja okolišem koji obuhvaća široki raspon kategorija, uključujući energetsku učinkovitost, klimatske promjene, upravljanje vodom i gospodarenje otpadom.

responsibly-made-products-img1

Česte teme

 • Sveobuhvatna revizija zaštite okoliša provodi se u prosjeku svakih 3 – 5 godina u svim proizvodnim postrojenjima tvrtke kako bi se osigurala usklađenost sa standardima zaštite okoliša. Nadalje, svakodnevno se provode inspekcije zaštite okoliša i zdravlja te sveobuhvatne godišnje samoprocjene kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.
 • Kroz naš program „5 % za planet” tvrtka Colgate-Palmolive želi dodijeliti 5 % godišnjeg kapitala svakog proizvodnog postrojenja projektima čiji je cilj smanjenje potrošnje energije i vode te stvaranja otpada.
 • Od 2002. do 2018. globalna proizvodna postrojenja tvrtke Colgate-Palmolive smanjila su:
  • intenzitet potrošnje energije za 31,8 %
  • apsolutne emisije stakleničkih plinova za 29,7 %
  • intenzitet potrošnje vode za 45,8 %
  • intenzitet odlaganja otpada za 41,3 % (bazna godina 2010.)

Zaštita na radu

Zaposlenici tvrtke Colgate-Palmolive diljem svijeta posvećeni su održavanju snažne kulture sigurnosti te zdravih i sigurnih radnih uvjeta, nastojeći postići nulte stope ozljeda na radnom mjestu.

responsibly-made-products-img2

Glavne teme

 • Sveobuhvatna revizija zdravlja i sigurnosti provodi se u prosjeku svakih 3 – 5 godina u svim proizvodnim postrojenjima tvrtke kako bi se osigurala usklađenost sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima. Nadalje, svakodnevno se provode inspekcije zaštite okoliša i zdravlja te sveobuhvatne godišnje samoprocjene kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.
 • Tvrtka Colgate-Palmolive postavila je 2018. godine novi standard svojim postignućima u pogledu sigurnosti. Naše ukupne zabilježene stope i stope slučajeva izgubljenog radnog dana iznosile su 0,22 i 0,06, što odražava naš najmanji broj zabilježenih nesreća u kalendarskoj godini od kada smo započeli praćenje podataka, prije više od 25 godina.
 • Tvrtka Colgate-Palmolive koristi se svojim članstvom u Američkoj udruzi industrijskih higijeničara (ACGIH) kako bi globalno primijenila standarde izloženosti zaposlenika. To pomaže osigurati zaštitu naših zaposlenika, čak i na mjestima gdje nema lokalnih propisa o izloženosti zaposlenika.
 • Da bismo smanjili ozbiljne nesreće i incidente koji najteže utječu na naše ljude, proveli smo višegodišnji program kako bismo se usredotočili na kritične sigurnosne rizike u našim globalnim postrojenjima.

Radna praksa

Tvrtka Colgate-Palmolive već je niz godina predana poštivanju ljudskih i radnih prava diljem svijeta te podržava Opću deklaraciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i temeljne standarde rada Međunarodne organizacije rada (ILO). Tvrtka Colgate-Palmolive surađuje i traži poslovne partnere koji dijele njezinu predanost univerzalnim ljudskim pravima. Prepoznajemo odgovornost poduzeća za poštivanje radnih prava i suradnju s dionicima u poštivanju univerzalnih ljudskih prava.

responsibly-made-products-img3

Glavne teme

 • Tvrtka Colgate-Palmolive ne koristi prisilan rad u okviru svojeg poslovanja i nastoji iskorijeniti prisilan rad iz svojih proširenih lanaca opskrbe i lanaca vrijednosti. Vjerujemo da bi svaki radnik trebao imati slobodu kretanja, nijedan radnik ne bi trebao plaćati za radno mjesto i nijedan radnik ne bi trebao biti u dugovima za rad ili prisiljen na rad.
 • Kako biste saznali više o našoj strategiji zaštite ljudskih prava i pristupu upravljanju, pogledajte Tvrtka Colgate poštuje ljudska i radna prava: Izjave o objavljivanju podataka.

Partnerstva i priznanja

Važan element odgovornih napora u proizvodnji tvrtke Colgate-Palmolive jest naš angažman i suradnja s vanjskim partnerima, koji upotpunjuju njezine snažne unutarnje sposobnosti i pružaju neovisno jamstvo treće strane.

Glavne teme

science-based-targets-logo
 • Znanstveno utemeljen klimatski cilj tvrtke Colgate-Palmolive vezan uz proizvodnju odobrila je Inicijativa za znanstveno utemeljene ciljeve.
leed-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive posvećena je certificiranju svih novih pogona u okviru programa Vodstvo u energetskom i okolišnom dizajnu (LEED) američkog Vijeća za zelenu gradnju (USGBC) te je do danas postigla 13 certifikata za proizvodna postrojenja.
true-zero-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive postigla je certifikat nulte stope otpada GBCI TRUE u 16 postrojenja na 4 kontinenta. Započeli smo u SAD-u 2016. godine i otada smo postali prva tvrtka koja je dobila certifikat nulte stope otpada TRUE u Latinskoj Americi, kontinentalnoj Europi, Indiji, Kini i Vijetnamu, a nastavljamo s radom u Africi i Australiji.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive član je Nacionalnog vijeća sigurnosti s pravom glasa od 1913. godine.
energy-star-award-2021-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive proglašena je 2019. partnerom godine američkog programa EPA ENERGY STAR, uspjeh koji bilježi devet uzastopnih godina (2011. – 2019.).
 • Objekti tvrtke Colgate-Palmolive diljem svijeta postigli su 74 priznanja u području izazova za industriju američkog programa EPA ENERGY STAR.
acgih-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive dugogodišnji je korporativni član tvrtke ORCHSE Strategies, LLC i smatra se jednom od najboljih tvrtki.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive organizacijski je podržavatelj Američke udruge industrijskih higijeničara (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Tvrtka Colgate-Palmolive podržava Globalni sporazum Ujedinjenih naroda i radi na usklađivanju svojih operacija i strategija s deset opće prihvaćenih načela u područjima ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije te poduzima radnje u svrhu podržavanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.
Program ”LEED” i povezani logotipovi zaštitni su znakovi u vlasništvu američkog Vijeća za zelenu gradnju i koriste se uz odobrenje.