red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Tvrtka Colgate-Palmolive predana je odgovornom nabavljanju materijala i usluga s ciljem sprječavanja štete ili iskorištavanja ljudi, odnosno okoliša. U svrhu odgovornog nabavljanja usredotočeni smo na četiri glavna stupa: zaštita okoliša, etička radna praksa, zdravlje i sigurnost ljudi te poslovni integritet.

Kroz programe, pravila i inicijative tvrtke Colgate koje objavljujemo ovdje, neprekidno se razvijamo na putu do odgovornog nabavljanja. Tvrtka Colgate neprekidno procjenjuje i uspoređuje svoja pravila te vrednuje dobavljače i industrije u kojima rade kako bi osigurala odgovornu nabavu.

U osnovi naše predanosti četiri su ključna pravila i inicijative: naš kodeks ponašanja za treće strane, osiguravanje sigurnih sastojaka, prakse dubinskog snimanja trećih strana i usredotočenost na klimatske promjene i upravljanje vodnim resursima.

KODEKS PONAŠANJA ZA TREĆE STRANE

Kodeks ponašanja za treće strane u tvrtki Colgate sadrži naša očekivanja u vezi s etičkim ponašanjem koje očekujemo od dobavljača, distributera, agenata, kupaca, istraživačkih partnera i svih trećih strana s kojima surađujemo. Od partnera treće strane zahtijevamo da poduzmu razumne korake kako bi svi u njihovim organizacijama bili upoznati s Kodeksom ponašanja za treće strane u tvrtki Colgate, koji mora biti dostupan njihovim zaposlenicima i ugovornim djelatnicima koji obavljaju posao za Colgate. Standardna je praksa da se Kodeks ponašanja za treće strane u tvrtki Colgate uključi u ugovore o kupnji i uslugama.

Snažan ugled tvrtke Colgate temelji se ne samo na našem ponašanju već i na postupcima onih s kojima poslujemo. Zbog toga nastojimo raditi samo s trećim stranama koje dijele naše vrijednosti i jednako visoke etičke standarde.

SIGURNOST SASTOJAKA

Sigurnost svakog sastojka i proizvoda koje prodajemo temelj je vrijednosti tvrtke Colgate-Palmolive. Predani smo proizvodnji sigurnih proizvoda, ali i proizvodnji sa sastojcima i postupcima koji minimalno utječu na svijet koji nas okružuje. Naši znanstvenici nastoje razviti proizvode koji su ekološki prihvatljivi i učinkoviti, ali i osigurati da su u skladu s našim visokim standardima za proizvode. Svi sastojci koje nabavljamo i koristimo u proizvodima sigurni su za ljude i okoliš. Sastojci zadovoljavaju naše stroge standarde za sigurnost i sve važeće državne propise gdje god se prodaju diljem svijeta. Za više informacija pogledajte naša Pravila o sigurnosti sastojaka.

PROBIR I DUBINSKO SNIMANJE TREĆIH STRANA

Tvrtka Colgate predana je poslovanju s etičkim trećim stranama. Prije početka poslovanja s dobavljačima ili pružateljima usluga, sve treće strane prolaze postupak probira prema različitim popisima praćenja, popisima sankcija, negativnim slikama u medijima i regulatornim opomenama. Nakon početnog probira, treće strane koje surađuju s tvrtkom Colgate prolaze neprekidni nadzor s upozorenjima na moguće prekršaje. Svi se mogući prekršaji istražuju i, ako je potrebno, poduzimaju se korektivne radnje. Treće strane koje angažiraju državna tijela u ime tvrtke Colgate moraju proći sveobuhvatno dubinsko snimanje prije početka suradnje s tvrtkom Colgate.

KLIMATSKE PROMJENE I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Već dugi niz godina tražimo da naši ključni dobavljači iz Grupe I. i dobavljači materijala s velikim ugljičnim i vodenim otiskom sudjeluju u programima za razotkrivanje utjecaja na klimu i vodu u nabavnom lancu u sklopu Projekta za razotkrivanje emisija ugljika (CDP-a) kako bismo razumjeli klimatske učinke i povezane opasnosti za vodu te prilike za razvoj u nabavnom lancu.

Nadalje, kroz angažman s dobavljačima pomažemo timovima za razvoj proizvoda i nabavu razumjeti i utvrditi koje sirovine i koji ambalažni materijali imaju najveći ugljični i vodeni otisak. To nam omogućuje nabavljanje materijala i razvoj proizvoda u skladu s očekivanjima tvrtke Colgate u pogledu ekološkog upravljanja.

Više informacija o našim aktivnostima po pitanju klimatskih promjena i upravljanja vodenim resursima potražite u odjeljku Planet u Izvješću o održivosti na internetu.

TEMELJNI PROGRAMI ODGOVORNOG NABAVLJANJA

Uz gore navedena pravila i inicijative, tvrtka Colgate ima sljedeće temeljne programe kojima podržava naša četiri stupa i našu predanost. Treće strane biraju se za uključivanje u naše temeljne programe na temelju čimbenika rizika, koji uključuju: inherentne rizike u zemlji ili industriji, odabrane usluge koje se pružaju tvrtki Colgate ili nužnost za poslovanje tvrtke Colgate.

Napredno upravljanje dobavljačima (ESM)

Program ESM tvrtke Colgate globalni je postupak procjene rizika i revizije sirovina, dobavljača ambalažnog materijala i ugovornih proizvođača koji se usredotočuje na tri ključna područja:

  Od uspostavljanja programa ESM, više od 7 000 lokacija dobavljača prošlo je procjenu rizika i više od 1 200 lokacija je revidirano.

  Procjena odgovornog nabavljanja kod dobavljača (SRSA)

  Program Procjene odgovornog nabavljanja kod dobavljača (SRSA) tvrtke Colgate program je procjene rizika i revizije usmjeren prema društvenoj i ekološkoj usklađenosti u proizvodnim pogonima tvrtke Colgate, kod ugovornih proizvođača, dobavljača sirovina i ambalažnog materijala, u skladištima i ugovornim poduzećima za pakiranje. Dobavljači se biraju za reviziju na temelju procjene rizika i usklađenost se procjenjuje prema revizijama na četiri stupa Sedex SMETA (Sedexove revizije etičke trgovine članica).

  Od uspostavljanja programa SRSA, do 2019. više od 550 dobavljača i pružatelja usluga prošlo je procjenu rizika, a više od 45 % provelo je reviziju društvene usklađenosti treće strane. Putem revizijskih korektivnih radnji, program SRSA pomaže osigurati poštene i sigurne radne uvjete za više od 60.000 zaposlenika tvrtke Colgate u proširenom nabavnom lancu.

  Predanost zaustavljanju krčenja šuma

  Colgate-Palmolive podržava viziju budućnosti bez krčenja šuma. Predani smo nabavljanju šumskih proizvoda iz šuma s odgovornim upravljanjem. Naša pravila o zaustavljanju krčenja šuma obuhvaćaju sljedeće šumske proizvode: materijale na bazi palme, soje, goveđeg loja i papira. Colgate ima i zasebna pravila o odgovornom i održivom nabavljanju palminih ulja.

  Ključni elementi naše predanosti uključuju mapiranje i sljedivost nabavnog lanca, kupnju materijala na bazi palme, soje i papira s certifikatom, provjeru usklađenosti dobavljača s pravilima tvrtke Colgate, lokalnim propisima i standardima kao što su Minimalni kriteriji za industrijsko stočarstvo u brazilskoj Amazoni za dobavljače goveđeg loja i provedba satelitskog nadzora za prepoznavanje i upravljanje mogućim upozorenjima na krčenje šuma.

  Nadalje, Colgate sudjeluje u brojnim transformacijskim projektima u Indoneziji i Tajlandu koji su usmjereni na ekološke i društvene probleme, kao i razvoj mogućnosti odgovorne proizvodnje kod dobavljača.

  Za više informacija o našim pravilima, obećanjima i aktivnostima za zaustavljanje krčenja šuma u nabavnom lancu pogledajte naša Pravila o zaustavljanju krčenja šuma, Pravila o odgovornom i održivom nabavljanju palminih ulja i odjeljak Planet u Izvješću o održivosti Naša predanost zaustavljanju krčenja šuma.

  Program za ljudska prava i protiv prisilnog rada

  Colgate predano radi na usklađivanju sa svim važećim zakonima o radu, uključujući moderne zakone protiv ropstva u zemljama u kojima poslujemo. Tvrtka Colgate već je niz godina predana poštivanju ljudskih i radničkih prava diljem svijeta te podržava Opću deklaraciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i temeljne standarde rada Međunarodne organizacije rada (ILO). Isto tako, potvrdili smo svoju podršku Globalnom sporazumu UN-a i njegovim načelima ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

  Colgate je članica Foruma za potrošačka dobra (CGF-a) i podržava Društvenu odluku Foruma o prisilnom radu i pripadajuća Prioritetna industrijska načela; svaki radnik mora imati slobodu kretanja, niti jedan radnik ne smije plaćati za rad i niti jedan radnik ne smije biti dužan raditi ili biti prisiljen na rad.

  Za više informacija o predanosti tvrtke Colgate i našim aktivnostima u pogledu predanosti ljudskim i radničkim pravima pogledajte Izvješće o održivosti odjeljak Ljudi i našu godišnju publikaciju, "Poštivanje ljudskih i radničkih prava”.

  Minerali iz područja zahvaćenih sukobima

  Colgate-Palmolive podržava zaustavljanje nasilja i kršenja ljudskih prava od strane oružanih skupina u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i susjednim zemljama.

  Minerali iz područja zahvaćenih sukobima obuhvaćaju sirovine poput zlata, kariterita, kolumbita-tantalita (koltana), volframita i zlata, uključujući njihove derivate, kositra, tantala i volframa, koji dolaze iz određenog dijela svijeta zahvaćenog sukobima i koji utječu na rudarstvo i trgovinu tih materijala.

  Minerali iz područja zahvaćenih sukobima nabavljaju se iz Demokratske Republike Kongo i susjednih zemalja poput Angole, Republike Kongo, Srednjoafričke Republike, Ruande, Tanzanije, Zambije, Burundija, Južnog Sudana i Ugande.

  Procijenili smo 100 % dobavljača koji sada koriste kositar, tantal i volfram i oni nabavljaju rude izvan Demokratske Republike Kongo i susjednih zemalja ili iz talionica i rafinerija za koje Inicijativa za nabavljanje bez sukoba tvrdi da nisu zahvaćene sukobima.

  Za više informacija pogledajte naša Pravila o mineralima iz područja zahvaćenih sukobima.

  PARTNERSTVA

  U tvrtki Colgate razumijemo da sami ne možemo postići svoje ambiciozne ciljeve. Ključni element naše predanosti odgovornom nabavljanju naš je angažman i suradnja s vanjskim partnerima.

  Za više informacija o partnerstvima tvrtke Colgate posjetite stranicu Partnerstva na našem web-mjestu Održivost.